40 dagen ‘Wortel schieten’ met onze kinderen – dag 34

Vriendelijkheid, het kost eigenlijk niets en maakt de dag zoveel gezelliger. Wanneer ’s ochtends één van onze gezinsleden sikkeneurig uit bed stapt, heeft dat de weerslag op het hele gezin. We proberen het wel gezellig te maken op zo’n moment, maar toch merk je dat de sfeer verandert als het iemand even niet lukt om vriendelijk te zijn. We keken vanavond het door Tear aangereikte filmpje: Vriendelijkheid is aanstekelijk van Nick van Weert. Een heel aardig filmpje waar toch maar mooi duidelijk gemaakt wordt dat vriendelijkheid in kleine dingen zit.

We lazen uit “De bijbel voor kinderen” van Marianne Busser en Ron Schröder het verhaal over Boaz en Ruth. Zo mooi om te zien dat de manier van vertellen in deze kinderbijbel onze dochters erg aanspreekt. Na het verhaal merkte Anne gelijk op: “Hij heeft in ieder geval geen man doodgemaakt om met Ruth te trouwen.” Het verhaal van David en Bathseba heeft duidelijk indruk gemaakt. Nee, Boaz heeft niemand hoeven doden om Ruth als vrouw te krijgen. Hij was vriendelijk voor deze buitenlandse onbekende vrouw. Niet alleen uit plichtsbesef omdat Naomi nog familie van hem was. Hij had zijn maaiers niet de opdracht hoeven geven om wat graan te laten vallen, maar hij deed het wel. Gewoon, omdat het kan. Zijn vriendelijkheid voor Ruth werd beloond met een huwelijk, met een kind en achterkleinkind David en vele geslachten later Jezus, de langverwachte Messias.

Vriendelijkheid, het begint klein, gewoon bij Boaz op zijn eigen akker, maar uiteindelijk is het van invloed op de hele aarde. Een fijn verhaal met onze kinderen en met een fijne opdracht, kleine zaadjes vriendelijkheid uitstrooien in de buurt. Wie weet welke grote dingen eruit voortkomen…

Afbeelding: Ruth en Boaz door Alex de Wolf in de ‘Bijbel voor Kinderen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *