Bidden met een/je hart….

Afgelopen woensdag was het biddag. In zijn volledigheid is het ‘biddag voor gewas en arbeid.’ In de Rooms Katholieke kerk zijn er vele gedenkdagen die Protestanten ongewoon zijn, biddag en dankdag zijn twee gedenkdagen die de meeste Rooms-Katholieke mensen onbekend zijn. Biddag voor gewas en arbeid is een dag waarop er speciaal gebeden wordt voor de oogst en het werk.

Lees “Bidden met een/je hart….” verder